Make your own free website on Tripod.com
LOGO SEKOLAH
PENGHARGAAN

               Kejayaan perlaksanaan homepej ini tidak akan tercapai tanpa bimbingan daripada pelbagai pihak . Di sini , kami ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami menjayakan homepej ini .
 
                Pertama sekali , kami ingin megucapkan penghargaan kami kepada Puan Pengetua S.M.K. St. George , Puan Sujatha Vasanthan kerana membenarkan kami menggunakan kemudahan sekolah untuk melaksanakan tugas kami serta memberi sokongan penuh kapada kami dalam melaksanakan homepej ini .
 
                Tidak ketinggalan juga , kami ingin merakamkan penghargaan kami kepada kedua-dua guru penasihat kami iaitu Puan Chan dan Puan Vasanthe . Meraka telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada kami dalam penyempurnaan tugasan kami . Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Sofiah yang juga banyak membantu kami dalam menjayakan homepej ini .
 
                Selain itu , Persatuan Ahli-Ahli Sains Malaysia (MSA) , Kementrian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Jabatan Alam Sekitar (JAS) telah banyak memberi maklumat kepada kami untuk disertakan dalam homepej ini . Kepada JAS , KPM  dan MSA  kami ucapkan ribuan terima kasih .
 
                Akhir sekali , kami juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak-pihak lain yang turut membantu kami .

 

                                                                                                           Ahli-ahli kumpulan ,
                                                                                                           Siew Chee Siong
                                                                                                            Tan Lian Teng
                                                                                                            Teoh Choon Beng
                                                                                                           Cheong Sin Haur

 
 
 
 
KEMBALI KE LAMAN UTAMA ( Dalam B. Melayu )
BACK TO MY HOMEPAGE ( English Version )