Make your own free website on Tripod.com
Tujuan: Membina  ‘Wet Scrubber’ dan memerhatikan bagaimana ia berfungsi.


Bahan/radas: tisu, salur kaca, kelalang , penunu bunsen, salur penghantar, salur, getah , kaki  retort dan vakum. 
 

Langkah-langkah:
1. Sediakan radas seperti ditunjukkan dalam rajah di atas. Tisu diletakkan dalam                  kelalang    A  di atas penunu bunsen.
   2.  Sumbatkan penyumbat berlubang pada  kelalang A supaya kedap udara, salur kaca dimasukkan supaya hampir menyentuh tisu.
 3. Satu salur kaca yang lebih pendek dimasukkan ke dalam lubang penyumbat.
4. Salur getah disambungkan pada salur kaca yang pendek ,pastikan ia kedap udara.
5. Kelalang B dimasukkan air sehingga ¾ penuh. Langkah 2-4 diulangi.
6. Kelalang  C disediakan seperti kalalang B.
7. Sambungkan salur getah dan panaskan kalalang A sehingga asap kelihatan.
8. Vakum disambungkan pada kelalang B untuk menarik asap ke kelalang B. Jika asap   terkumpul di atas permukaan air, sambungkan kelalang C.
9.  Catatkan pemerhatian.